Archive

Archive for December, 2012

KONY 2012 // Who is the LRA // Invisible Children

December 20th, 2012 No comments

KONY 2012 // Who is the LRA // Invisible Children

The KONY 2012 campaign started as an experiment. Could an online video make an obscure war criminal famous? And if he was famous, would the world work together to stop him? Or would it let him remain at large?

The experiment yielded the fastest growing viral video of all time. 3.7 million people pledged their support for efforts to arrest Joseph Kony.

Thousands rallied in Washington, DC and the KONY 2012 Global Summit on the Lord’s Resistance Army (LRA) brought together seven leaders from international institutions and the affected region to talk about what they are doing to stop Joseph Kony and his rebel army.

The KONY 2012 experiment sparked more international activity focused on stopping the LRA than ever before. But Kony is still out there.

Who is the LRA // Invisible Children

 

http://invisiblechildren.com/kony/?utm_source=socialmedia&utm_medium=twitter&utm_campaign=MOVE

 

http://www.antena3.ro/oameni/puterea-internetului-e-puterea-ta-cum-poate-fi-prins-cel-mai-mare-criminal

 

Categories: sens unic Tags: ,

Monitorizare temperatură cu Arduino si ENC28J60

December 16th, 2012 2 comments

Monitorizare temperatură cu Arduino si ENC28J60

Dispozitivul are rolul de a achiziţiona date de la un senzor de temperatura, DS18B20, şi de a le trimite mai departe către un  webserver extern. Server-ul înregistrează datele şi le returnează sub forma unui grafic, putând fi analizate sau stocate pentru o perioadă foarte lungă de timp. De ce un server pentru atâta lucru? Pentru ca un microcontroler are un spaţiu şi o putere de procesare  restrânse, costurile de găzduirea au ajuns foarte mici  si pentru că se poate 🙂 .

Descrierea dispozitivului

Hardware-ul este realizat în jurul microcontrolerului ATMEGA328 (Arduino Duemilanove), acesta fiind “creierul” sistemului, cu următoarele roluri funcţionale:

  • preluarea şi prelucrarea datelor de la senzorul de temperatura DS18B20;
  • controlul modulului ethernet (ENC28J20) prin protocol SPI;
  • comunicaţie seriala cu programul “monitor” şi debugging;

La pornirea sistemului, clientul (Arduino + ENC28J60), trimite o cerere broadcast în reţea şi implicit în server-ul DHCP (serviciu ce rulează pe router). Router-ul atribuie clientului o adresa IP,  masca de subreţea şi adresa gateway (calea de ieşire spre internet). Următoarea etapă este interogarea domeniului (webserver-ul extern) şi “extragerea” IP-ului din server.

Conectare modul ENC28J60 si DS18B20 la Arduino

Conectare modul ENC28J60 si DS18B20 la Arduino

Exemplu cod Arduino pentru “client”:

// Exemplu cod client web cu alocare IP prin DHCP si DNS
// 2011-06-08 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php

#include <EtherCard.h>

// adresa MAC a interfetei de retea, trebuie sa fie unica in LAN
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31};

byte Ethernet::buffer[700];
static uint32_t timer;

char website[] PROGMEM = "www.domeniul-tau.tld;

// called when the client request is complete
static void my_callback (byte status, word off, word len) {
  Serial.println(">>>");
  Ethernet::buffer[off+300] = 0;
  Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off);
  Serial.println("...");
}

void setup () {
  Serial.begin(57600);    //util doar in depanare (se pot comenta dupa finalizarea codului)
  Serial.println("n[webClient]");

  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) 
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
  if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println("DHCP failed");

// adresele alocate se pot vedea in consola seriala
  ether.printIp("IP:  ", ether.myip);
  ether.printIp("GW:  ", ether.gwip);  
  ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);  

  if (!ether.dnsLookup(website))
    Serial.println("DNS failed");

  ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
}

void loop () {
  ether.packetLoop(ether.packetReceive());

  if (millis() > timer) {
    timer = millis() + 5000; //clientul trimite o cerere catre server din 5 in 5 sec
    Serial.println();
    Serial.print("<<< REQ ");
    ether.browseUrl(PSTR("/folder_path/?paramatru="), variabila, website, my_callback);
  }
}

Exemplu cod Arduino pentru citirea senzorului de temperatura DS18B20:

#include <OneWire.h> 

int DS18S20_Pin = 2; //DS18S20 Signal pin on digital 2

//Temperature chip i/o
OneWire ds(DS18S20_Pin);  // on digital pin 2

void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
}

void loop(void) {
  float temperature = getTemp();
  Serial.println(temperature);
  delay(10000);
  delay(100); //just here to slow down the output so it is easier to read

}

float getTemp(){
  //returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius

  byte data[12];
  byte addr[8];

  if ( !ds.search(addr)) {
      //no more sensors on chain, reset search
      ds.reset_search();
      return -1000;
  }

  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return -1000;
  }

  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
      Serial.print("Device is not recognized");
      return -1000;
  }

  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end

  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);    
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad

  for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
  }

  ds.reset_search();

  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];

  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;

  return TemperatureSum;
}

 

1 Decembrie 1918

December 1st, 2012 No comments

La 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegați, și sprijinită de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o Rezoluțiune care consfințește unirea tuturor românilor din Transilvania și întreg Banatul (cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre) cu România.

1 decembrie 2012 Alba Iulia

1-decembrie-2012-Alba-Iulia

Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor din granițele vechii Dacii antice, unirea Transilvaniei cu România. Ziua de 1 decembrie a devenit după evenimentele din decembrie 1989 și Ziua Națională a României.

Citeste mai departe pe: http://ro.wikipedia.org